Slide background
Slide background
Slide background

Rury konstrukcyjne

Norma EN 10210-1,2 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych

Norma EN 10219-1,2 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych