Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rury na konstrukcje stalowe

Normy:
EN 10210-1 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych
DIN 17121 Rury bez szwu o przekroju okrągłym ze stali konstrukcyjnych zwykłej jakości na konstrukcje stalowe
DIN 17124 Rury bez szwu o przekroju okrągłym ze stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych na konstrukcje stalowe

Gatunki stali:
wg EN 10210-1: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S275NLH, S355J0H, S355J2H, S355NH, S355NLH, S420NH, S420NLH, S460NH, S460NLH

Oznaczenia dla kształtowników zamkniętych ze stali niestopowej
Oznaczenia dla kształtowników zamkniętych ze stali drobnoziarnistej

wg DIN 17124: EStE255, EStE285, EStE355, EStE420, EStE460, RSt37-2, St37-3, St44-2, St44-3, St52-3, StE255, StE285, StE355, StE420, StE460, TStE255, TStE285, TStE355, TStE420, TStE460

Średnice zewnętrzne: od 10,2 mm do 139,7 mm
Grubości ścianek: od 0,5 mm do 12,5 mm

Wymiary i masy rur stalowych bez szwu wg normy EN 10220

Rury od średnicy 21,3 mm z grubością ścianki od 2,3 mm są dostarczane jako walcowane na gorąco. Rury o średnicach mniejszych są dostarczane jako ciągnione na zimno z obróbką cieplną.

Pakowanie
Rury dostarcza się w wiązkach o przekroju okrągłym lub sześciokątnym o masie 300 – 3500 kg. Rury związane są taśmą stalową. Po uzgodnieniu rury mogą być pakowane do folii, juty lub drewnianych skrzyń.

Zdolność rur do cynkowania ogniowego
Istnieje możliwość cynkowania ogniowego wszystkich stali konstrukcyjnych, ale na jakość, wygląd i grubość warstwy ma wpływ skład chemiczny stali (zawartość Si + P). Dla celów antykorozyjnych zaleca się aby zawartość Si + P znajdowała się w przedziale 0,13% – 0,28%.

rury stalowe, armatura przemysłowa, wyroby hutnicze

Nasza oferta

innowacyjna gospodarka parp ue
Innowacyjny system elektroniczny B2B w Spółce Margo